CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XANH
  • Số 40/81 - Đặng Văn Ngữ - Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội
  • 04 3 852 45 44
  • greenly@greenly.vn
Giới thiệu
Chúng tôi tin vào những giá trị tốt đẹp được tạo nên từ các hành động cụ thể hơn là những khẩu hiệu về phương châm sống và kinh doanh.Sự cẩn trọng, tự tin trong công việc của mỗi thành viên Greenly là kết quả của một định hướng không khoan nhượng về tinh thần cống hiến, sự hiểu biết, niềm đam mê nghề nghiệp cũng như trách nhiệm xã hội.Ở Greenly,chúng tôi coi trọng những giá trị nhân văn!
Hỗ trợ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì, hãy gửi cho chúng tôi!
Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ!